Leave Your Message
slaýd2
01 02 03 04

Biz hakda

Motosikl esbaplary we şuňa meňzeş komponentler boýunça ýöriteleşen öňdebaryjy üpjün ediji bolan Guanç Guangzhouou Kamans Lokomotiw Bölümleri Ltd-e hoş geldiňiz. On ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýyň zawod önümçiliginde toplan uly tejribämiz bilen, müşderilerimize giňişleýin hyzmat hödürländigimize buýsanýarys. Häzirki wagtda esasy bazarlarymyz Afrikada, Günorta Amerikada we Günorta-Gündogar Aziýada. Geliň, önümlerimiziň köp görnüşini gözden geçireliň we bu pudakda bizi tapawutlandyrýan esasy güýçlerimizi belläliň.

has giňişleýin gör
65405bbjmt
Gyzgyn satylýan önüm
Bu maksat bilen ençeme ýyl bäri "Germaniýada öndürilen" häzirki zaman dokma önümçiliginiň ýoluny üstünlikli dowam etdirýäris we ony yzygiderli - yzygiderli, täsirli we geljege gönükdirilen dowam etdirýäris.
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Bu gün toparymyz bilen gürleşiň

Wagtynda, ygtybarly we peýdaly hyzmatlar bilen buýsanýarys

Derňew

Önüm merkezi

Önümlerimiz dürli ugurlarda giňden ulanylýar

Iň soňky habarlar
Motosikller barada käbir pudaklaýyn bilimleri we kompaniýamyz hakda käbir hakyky habarlary yzarlaň